FAQ

Hvad er AeroCollect®

AeroCollect® er et håndholdt apparat der muliggør flok diagnostik af et bredt panel af sygdomme.

Hvor kan AeroCollect® anvendes?

AeroCollect® kan anvendes i dyrebesætninger til flokdiagnostik.

Kan AeroCollect® kun anvendes i dyrebesætninger?

Ja, på nuværende tidspunkt er det kun valideret til brug i dyrebesætninger.

Hvad er den forventede svartid?

Efter prøverne er indsamlet på farmen sendes prøverne til AeroCollects laboratorier. Når vi modtager prøven, bliver den analyseret med det samme, og svaret bliver sendt til kunden indenfor 2 arbejdsdage.

Hvor pålideligt er svaret?

AeroCollect®-metoden valideres mod den gyldne standard, der bruges i øjeblikket, og accepteres kun, hvis metoden er mindst lige så god, som den metode, der anvendes i dag.

Hvilke sygdomme kan detekteres med AeroCollect metoden?

AeroCollect® metoden er valideret til et bredt panel af forskellige bakterier og virus i forskellige applikationer. Status kan ses her.

Hvor lang tid tager det at indsamle prøven?

  1. Fjerkræ: 5 minutters gang rundt i huset i en repræsentativ rute.
  2. Mink: Langsom gang langs burene – hvert prøvekammer kan maksimalt indeholde prøve fra 10.000 mink.
  3. Svin: 15 minutters luftprøve indsamlet fra gangen i hver sektion.

Er det muligt at typebestemme bakterier og virus direkte fra luftprøven?

En af fordelene med AeroCollect® luftprøver er, at der er muligt at lave typebestemmelse direkte fra luftprøven. Det er ikke nødvendigt at indsamle en ny prøve.

Er det muligt at holde pause mens man indsamler luftprøven?

Ja, det er muligt at holde pause, og fortsætte senere.

Skal prøven transporteres på en bestemt måde?

Den indsamlede luftprøve skal ikke transporteres på en bestemt måde, den kan sendes i en kuvert med almindelig post. For hurtigt svar anbefales det at bruge kurerfirma.

Fejlfinding

AeroCollect® apparatet viser wait status ved rød LED lampe.

Apparatet er designet på en måde, så det starter kun når to krav er opfyldt

    1. Batteriet skal have strøm nok til at opretholde et potentiale på 400V over kammeret. Skift batterier for at se, om det er det der er problemet.
    2. Prøvekammeret skal indsættes korrekt. Tag prøvekammeret ud og kontroller, at det vender korrekt og indsæt igen.

Hvis ingen af de to ovenstående punkter løser problemet, skal apparatet indsendes til service.

Prøvekammeret sidder fast i AeroCollect® apparatet

Apparatet er designet så prøvekammeret ikke kan fjernes fra apparatet mens det kører. For at tage prøvekammeret ud af apparatet igen, skal kammeret løftes opad samtidig med at det hives udad.

Hvordan ved jeg om prøvekammeret er blokeret?

Hvis der indsamles prøve i meget støvede omgivelser i mere end en time, er der risiko for, at prøvekammeret blokerer, og der indsamles derfor ikke mere prøve fra dette punkt. Prøvekamrene kan dog stadig analyseres for tilstedeværelsen af ​​patogener. For at kontrollere om prøvekammeret, der er indsat i AeroCollect®-instrumentet, er blokeret, prøv at blokere indgangshullet i prøvekammeret mens pumpen kører. Hvis prøvekammeret er blokeret, bør pumpens lyd ikke ændre sig. Hvis prøvekammeret ikke er blokeret, skal pumpens lyd ændres, eller den skal stoppe helt.