AeroCollect® er veterinær højteknologi – helt enkelt

Med AeroCollect® får du en hurtig og præcis sygdomsdiagnostik af din besætning fra luftprøver.

Metoden er unik, men enkel og kan pt. bruges på fjerkræ, svin og mink.

Vi validerer løbende AeroCollect®-metoden til at opdage nye sygdomme. For interesser i andre sygdomme end allerede nævnt bedes du kontakte os.

Formålet med AeroCollect® er at optimere dyrevelfærd, produktionskvalitet og reducere brug af antibiotika.